Voetbalvereniging Zuidlaarderveen
(De jeugd heeft de toekomst)
Home arrow Clubinfo arrow Lid worden
Lid worden PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator1   
woensdag 18 februari 2009

Lid worden
Wil je lid worden van de vv Zuidlaarderveen?

Je kunt je eenvoudig aanmelden door het inschrijfformulier af te drukken, volledig in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar het secretariaat. Als je 10 jaar of ouder bent dien je ook 1 recente pasfoto van jezelf mee te sturen. Deze gegevens zijn nodig om een spelerspas bij de KNVB aan te kunnen vragen.

Heb je al eerder bij een andere vereniging gevoetbald en wil je de overstap naar Zuidlaarderveen maken? Dan is er in de meeste gevallen een overschrijving nodig. Meld dat ook bij de secretaris van je oude club. 

Het ingevulde inschrijvingsformulier van de VV Zuidlaarderveen kun je inleveren bij een van onze bestuursleden.

Proefdraaien
Voordat je daadwerkelijk lid wordt kun je ook besluiten om eerst een aantal trainingen bij wijze van proef mee te maken om een indruk te krijgen van de club en je mogelijke medespelers.
Een en ander is geheel vrijblijvend. De trainingstijden vind je hier. Voor informatie kun je bellen met een van de bestuursleden of met de hoofdtrainer van de senioren.

Regels lidmaatschap en contributie
1. Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni het jaar daarop.
2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 seizoen. Dat betekent dat men contributie verschuldigd is voor een heel seizoen. Het maakt daarbij niet of men de contributie in een keer of in twee keer voldoet.
3. Het lidmaatschap kan pas worden opgezegd als de contributie voor (de rest van) het seizoen is betaald.
4. Opzeggen kan alleen schriftelijke bij de secretaris en moet voor 1 mei gebeuren. Na 1 mei wordt het lid geacht lid te blijven en dus ook het seizoen daarop contributieplichtig te zijn.
5. Overschrijvingen moeten vóór 1 juni bij onze secretaris aangemeld zijn.

Inning contributie via automatische incasso
De contributie wordt door middel van automatische incasso geïnd. Hiervoor moet het nieuwe lid de vereniging machtigen het bedrag van zijn/haar rekening te mogen innen. De gegevens voor de machtiging maken deel uit van het inschrijfformulier. Als u niet kiest voor machtigen, krijgt u jaarlijks een nota voor het totaalbedrag.

Wedstrijden
De wedstrijden worden gespeeld in KNVB competitieverband.
De wedstrijd tenues (shirts, broeken en sokken) zijn eigendom van de club en worden in principe door de club (met hulp van sponsoren) beschikbaar gesteld voor het spelen van wedstrijden. Mits voldoende sponsoren worden gevonden geldt dat ook voor trainingspakken en sporttassen. Spelers dienen zelf te zorgen voor:
- voetbalschoenen
- scheenbeschermers (verplicht tijdens wedstrijden!)
- douchespullen

Het wedstrijdprogramma wordt voor ruim aanvang van het weekend op de website gepubliceerd. Bij de jeugd vinden het vervoer en de kantinedienst plaats door de ouders. Op het wedstrijdschema is aangegeven welke ouders wanneer worden verwacht.

Per team zijn er één of meerdere leiders. Van de leiders van de teams komt eventuele aanvullende informatie t.a.v. het wedstrijdprogramma of van taken (denk bijv. aan vervoer naar uitwedstrijden voor de jeugd) waar de hulp van de ouders gevraagd wordt.

Vrijwilligerswerk
Binnen de vereniging zijn veel taken te vervullen en ook hiervoor kan een beroep op jou of je ouder gedaan worden. Te denken valt aan het draaien van een kantinedienst, onderhoud van het sportpark, etc. We gaan ervanuit dat ieder lid, en bij jeugdleden ook de ouders van de leden, zijn steentje bijdraagt, want vele handen maken licht werk. De opmerking ‘dat doe ik niet’ betekent dat je vindt dat een ander het maar voor je moet doen, wat niet past bij het sociale karakter van onze vereniging.

Trainingen
Alle teams kunnen twee keer per week trainen, met uitzondering van de allerjongste kinderen (de kabouters). De trainers bereiden hun trainingen goed voor en passen die aan op het aantal spelers dat ze verwachten. Als je niet kunt verwacht de trainer daarom dat je afbelt. Selectiespelers zijn verplicht zich bij de trainer af te melden bij absentie. We gaan ervanuit dat alle spelers aan alle trainingen deelnemen, bijzondere omstandigheden daargelaten. Spelers dienen voor de trainingen zelf voor hun kleding te zorgen:
- broek, shirt, sokken
- eventueel trainingspak
- voetbalschoenen
- scheenbeschermers
- douchespullen

Laatst geupdate op ( donderdag 18 juni 2020 )
 
< Vorige   Volgende >